Prekių pirkimas ir grąžinimas

Prekių pirkimo-pardavimo, pristatymo ir gražinimo taisyklės

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Biofabrikas

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs elektroninėje parduotuvėje , suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti“.

Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektroine parduotuve per septynias darbo dienas, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ar loterijose; kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pirkėjo pareigos
Pirkėjas privalo apmokėti už prekes sutartą sumą.
Jeigu prekių pristatymo metu pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes arba užsakyme nurodo klaidingą adresą, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas nepriklausomai nuo prekių vertės. Dengiamos transporto išlaidos priklauso nuo prekių svorio (iki penkių kilogramų pirkėjas privalo padengti penkis eurus, nuo penkių iki dešimties kilogramų - dešimt eurų, nuo dešimties iki penkiasdešimties kilogramų – penkiolika eurų ).
Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
Apmokėdamas už prekes pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį.

Pardavėjo teisės
Pardavėjas turi teisę, susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu pirkėjas pasirinkęs apmokėjimo būdą “iš anksto į banko sąskaitą” neapmoka sutartos sumos per septynias kalendorines dienas.

Pardavėjo pareigos
Sudaryti visas sąlygas tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu, per sutartą pristatymo laikotarpį su pirkėju sutartu būdu.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, jeigu pardavėjas negali pristatyti pasirinktos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti kitą prekę, o pirkėjui atsisakius priimti kitą prekę, grąžinti pinigus pirkėjui į pirkėjo banko sąskaitą per septynias darbo dienas.

Prekių pristatymas
Prekes pristato pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas atstovas.
Prekių pristatymo metu pirkėjas kartu su pardavėju arba įgaliotu atstovu turi patikrinti siuntos būklę.
Pastebėjus siuntos pažeidimus pirkėjas turi nepriimti siuntos ir tai parašyti prekių pristatymo dokumente.

Daiktų grąžinimas
Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.
Už prekių grąžinimą moka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Prekės grąžinamos adresu, kurį duoda pardavėjas.
Jeigu grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja ją pakeistį į kokybišką prekę, o jeigu pardavėjas neturi nurodytos kokybiškos prekės, už prekę grąžinama sumokėta suma.

Atsakomybė
Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas
Pranešimai ir klausimai siunčiami informacijoje apie mus nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pardavėjas pirkėjui informaciją siunčia užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka